Zgłoś udział w projekcie

ZGŁOŚ  UDZIAŁ W PROJEKCIE:

  • Zarejestruj przedszkole na stronie internetowej www.zebymalegodziecka.pl i upewnij się, że otrzymałeś potwierdzenie rejestracji w bazie.
  • Wypełniony i podpisany przez Dyrektora Formularz Zgłoszeniowy Przedszkola prześlij do Partnera odpowiedzialnego za realizację projektu w Twoim województwie.
  • Komisja Rekrutacyjna dokona oceny zgłoszonych Formularzy, następnie po zakończeniu danej rundy rekrutacji w każdym województwie powstanie lista rankingowa przedszkoli, która zostanie opublikowana na stronie www.zebymalegodziecka.pl. Przedszkola z największą liczbą punktów zostaną objęte Edukacją Bezpośrednią, a pozostałe Edukacją Pośrednią. Przedszkola nie zakwalifikowane w ramach danej rundy rekrutacji ze względu na brak dostępnych miejsc trafią na listę rezerwową.
  • W ramach Edukacji Bezpośredniej, na terenie poszczególnych przedszkoli dla wszystkich dzieci w wieku 3-5 lat, ich rodziców/opiekunów oraz nauczycieli przedszkolnych zostaną przeprowadzone jednorazowe zajęcia edukacyjne z zakresu profilaktyki stomatologicznej i zasad prawidłowej higieny jamy ustnej.
  • W ramach Edukacji Pośredniej, nauczyciele przedszkolni zostaną zaproszeni do udziału w jednorazowym szkoleniu, które przygotuje ich do samodzielnego prowadzenia analogicznych zajęć edukacyjnych dla dzieci.
  • Bezpośrednio przed udziałem przedszkola w Edukacji Bezpośredniej lub Pośredniej, niezbędne będzie zebranie formularzy zgłoszeniowych dzieci, rodziców i nauczycieli, którzy wezmą udział w projekcie.

Szczegółowe informacje na temat zasad udziału w projekcie zawiera Regulamin Rekrutacji

 

POBIERZ REGULAMIN

 

REGULAMIN- wersja archiwalna 1

REGULAMIN- wersja archiwalna 2

 

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE:

Uczestnictwo przedszkola w projekcie „Dzieciństwo bez próchnicy” jest równoznaczne z uzyskaniem szeregu różnorodnych korzyści:

  • przedszkola – otrzymają nieodpłatnie pakiety materiałów edukacyjnych i pomocy dydaktycznych (materiały dla nauczycieli, scenariusze zajęć z dziećmi, maskotki i filmy edukacyjne), które pomogą prowadzić atrakcyjne i ciekawe zajęcia dla najmłodszych z zakresu profilaktyki stomatologicznej,
  • nauczyciele – dowiedzą się jak prowadzić z dziećmi ciekawe zajęcia edukacyjne z zakresu profilaktyki stomatologicznej,
  • dzieci w wieku 3-5 lat – będą uczestniczyć w ciekawych zajęciach edukacyjnych, za pośrednictwem przedszkola otrzymają również materiały informacyjne, które w formie zabawy będą zachęcać je do dbania o czystość i zdrowie swoich zębów,
  • rodzice – za pośrednictwem przedszkola otrzymają przystępne i nowoczesne materiały informacyjne, z których dowiedzą się jak powinni dbać o zdrowie zębów swoich dzieci już od najmłodszych lat oraz jak skutecznie kształtować u dzieci prawidłowe nawyki żywieniowe.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

JUŻ DZIŚ ZAPISZ SWOJE PRZEDSZKOLE - LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

 Instytucje finansujące

WSPÓŁFINANSOWANIE KRAJOWE DLA PROJEKTU ZAPEWNIA MINISTER ZDROWIA
SSWIS Contribution Logo
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIE W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION