Partnerzy

Partnerzy:
• Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu – Lider projektu
www.ump.edu.pl

• Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
www.pum.edu.pl

• Gdański Uniwersytet Medyczny
www.gumed.edu.pl

• Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
www.umb.edu.pl

• Warszawski Uniwersytet Medyczny
www.wum.edu.pl

• Uniwersytet Medyczny w Lublinie
www.umlub.pl

• Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

www.uj.edu.pl/

• Śląski Uniwersytet Medyczny

www.sum.edu.pl/

• Państwa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu

www.wsm.opole.pl/


Struktura organizacyjna na poziomie Partnera

Grupy Zadaniowe
W strukturze Partnerstwa istnieją stałe Grupy Zadaniowe, powstałe na bazie zasobów Partnera, realizujące działania projektowe na terenie województwa właściwego wg siedziby uczelni, a w przypadku niektórych także województwa sąsiedniego. Pracą Grup Zadaniowych powstałych na poziomie Uczelni kierują kierownicy wskazani przez Partnera.

Grupy Zadaniowe przede wszystkim:

 • realizują delegowane przez RPP działania w obszarze objętym projektem;
 • przygotowują sprawozdania z wykonywanych działań;
 • sprawozdania przedkładane są RPP oraz KS;
 • diagnozują potrzeby lokalne w przedmiotowym obszarze.

Do podstawowych zadań Grup Zadaniowych należy zaliczyć:

 • weryfikację, uzgadnianie i uzupełnianie planowanego zakresu prac (w porozumieniu z Biurem Projektu),
 • realizację prac zgodnie ze zweryfikowanym zakresem,
 • terminowe dostarczanie produktów określonych w harmonogramie projektu,
 • przekazywanie do Biura Projektu regularnych raportów o stanie zaawansowania prac (raporty statusowe),
 • identyfikację problemów lub ryzyk projektowych i ich konsekwencji oraz informowanie o nich Biura Projektu,
 • przygotowanie wniosków dotyczących ewentualnych modyfikacji harmonogramu i działań projektu,
 • współpracę z innymi uczestnikami struktury zarządzania,
 • tworzenie oraz przechowywanie dokumentacji i korespondencji projektowej;
 • złożenie raportu z zakończenia prac.

Personel Grupy Zadaniowej

1. Kierownik Grupy Zadaniowej.
Odpowiada za zadania związane z wdrażaniem programu w zakresie edukacji skierowanej bezpośrednio do dzieci w wieku przedszkolnym ich rodziców i nauczycieli. Jego zakres obowiązków wynika z zadań stawianych przed Grupą Zadaniową.

2. Edukator Grupy Zadaniowej.
Liczba edukatorów została ściśle określona dla każdego Partnera i wynika z obszaru objętego wsparciem, liczbą Beneficjentów Ostatecznych Projektu. Bezpośrednio wykonuje działania związane z edukacją skierowaną bezpośrednio do dzieci w wieku przedszkolnym ich rodziców i nauczycieli. Edukatorzy, w większości będą rekrutowali się z zasobów Partnera.

Obsługa działań merytoryczno-technicznych

1. Koordynator działań Partnera
Koordynuje wszelkie działania związane z wdrażaniem programu po stronie Partnera. Uzupełnia w tym zakresie działania Kierownika Grupy Zadaniowej.

2. Specjalista ds. Rekrutacji Beneficjentów
Osoba na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za rekrutację oraz dobór uczestników Projektu: przedszkoli, nauczyciel przedszkolnych, dzieci i ich rodziców, pielęgniarki i położne.

3. Specjalista ds. Monitoringu i Ewaluacji
Osoby na tym stanowisku będą odpowiedzialne za monitoring i ewaluację produktów i rezultatów projektu.

4. Specjalista ds. księgowości na poziomie Partnera

 

ABC higieny jamy ustnej

Dla rodziców, a także opiekunów przedszkolnych i personelu medycznego stworzyliśmy specjalne materiały, które pomogą zainteresować dziecko higieną jamy ustnej. Zapoznaj się z nimi i zobacz, co robić, aby dbać o zdrowe uśmiechy najmłodszych. więcej >

Nasz blog to bogate źródło wiedzy na temat dbania o zęby dzieci i walki przeciw próchnicy. Tworzone przez specjalistów artykuły w rzetelny, ale przystępny sposób pozwolą na zapoznanie się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi prawidłowej higieny jamy ustnej najmłodszych. więcej >

Jak przełamać strach przed dentystą u dziecka? Jaka szczoteczka i pasta będzie najlepsza dla malucha? Czy zęby mleczne z próchnicą należy usuwać czy leczyć? - tu szybko znajdziecie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące dbania o zęby dzieci. więcej >

Malowanki, ćwiczenia, filmy i inne materiały, które pomogą dzieciom przyswoić podstawowe informacje o dbaniu o jamę ustną oraz sprawią, że mycie zębów będzie dla niego zabawą, a nie przykrym obowiązkiem! więcej >

Dla mediówzobacz więcej
Infografika podsumowująca projekt

pobierz >

Informacja Prasowa o projekcie

pobierz >

Instytucje finansujące

WSPÓŁFINANSOWANIE KRAJOWE DLA PROJEKTU ZAPEWNIA MINISTER ZDROWIA
SSWIS Contribution Logo
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIE W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION