Struktura zarządzania

 Struktura zarządzania

 

Projekt „Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców jest realizowany w ramach Partnerstwa.
Organami Partnerstwa są: Komitet Sterujący (KS), Rada Programowa Projektu (RPP); Biuro Projektu (BP). Jednostkami Organizacyjnymi Partnerstwa są Instytucje, Uczelnie Medyczne, których działalność dydaktyczna związana jest z edukacją prozdrowotną w problemach zdrowia jamy ustnej, zwanych Partnerami. Partnerstwo nie posiada odrębnej osobowości prawnej, oznacza nieinstytucjonalne porozumienie autonomicznych podmiotów, realizujących wspólnie projekt. Ponadto jednostkami organizacyjnymi są Grupy Zadaniowe powstałe w strukturach Partnerów.
 
Liderem Partnerstwa jest Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Partnerzy uczestniczą w realizacji tylko części zadań w projekcie i są zobowiązani, adekwatnie do swojego udziału w realizacji projektu, do zapewnienia zasobów ludzkich organizacyjnych i technicznych odpowiadających realizowanym zadaniom.
 
Poniżej została przedstawiona schematyczna struktura organizacji projektu. 

Struktura ta przewiduje funkcjonowanie trzech szczebli organizacji prac:

-      Ogólny nadzór nad projektem – pozostawać będzie w gestii Komitetu Sterującego

 

Skład Komitetu Sterującego:

 

-      Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Przewodniczący Komitetu Sterującego Rektor prof. dr hab. Jacek Wysocki

-      Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Kanclerz mgr Konrad Raczkowski - członek Komitetu Sterującego

-      Warszawski Uniwersytet Medyczny
Zastępca Kanclerza mgr Małgorzata Rejnik - członek Komitetu Sterującego

-      Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Prorektor do spraw Współpracy z Zagranicą i Szkolenia Podyplomowego
prof. dr hab. Hanna Trębacz
- członek Komitetu Sterującego

-      Gdański Uniwersytet Medyczny
Kierownik Katedry Biotechnologii Medycznej prof. dr hab. Jacek Bigda - członek Komitetu Sterującego

-      Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Kierownik Zakładu Stomatologii Zachowawczej Przedklinicznej i Endodoncji Przedklinicznej prof. zwycz. dr hab. nauk med. Mariusz Lipski - członek Komitetu Sterującego

 

 

Operacyjne zarządzanie projektem – realizowane przez Biuro Projektu, które odpowiedzialne będzie za bieżącą koordynację i nadzór nad terminową realizacją całości prac projektowych.

Merytoryczne i metodologiczne wsparcie przy wdrażaniu projektu - Rada Programowa.

Skład  Rady Programowej

-      Przewodniczący: prof. dr hab. Maria Borysewicz-Lewicka
Kierownik Katedry Stomatologii Dziecięcej
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

-      Sekretarz: dr Karolina Gerreth
Klinika Stomatologii Dziecięcej Katedra Stomatologii  Dziecięcej
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

-      Członkowie:
prof. dr hab. Magdalena Wochna-Sobańska
Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

-      prof. dr hab. Jadwiga Jośko-Ochojska
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

-      prof. zw. dr hab. Zbigniew Woźniak
Instytut Socjologii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

-      dr Magdalena Szumska

 

Prace związane z realizacją zadań merytorycznych i technicznych Programu – realizowane przez Grupy Zadaniowe, które będą umiejscowione i bezpośrednio nadzorowane przez partnerów.

ABC higieny jamy ustnej

Dla rodziców, a także opiekunów przedszkolnych i personelu medycznego stworzyliśmy specjalne materiały, które pomogą zainteresować dziecko higieną jamy ustnej. Zapoznaj się z nimi i zobacz, co robić, aby dbać o zdrowe uśmiechy najmłodszych. więcej >

Nasz blog to bogate źródło wiedzy na temat dbania o zęby dzieci i walki przeciw próchnicy. Tworzone przez specjalistów artykuły w rzetelny, ale przystępny sposób pozwolą na zapoznanie się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi prawidłowej higieny jamy ustnej najmłodszych. więcej >

Jak przełamać strach przed dentystą u dziecka? Jaka szczoteczka i pasta będzie najlepsza dla malucha? Czy zęby mleczne z próchnicą należy usuwać czy leczyć? - tu szybko znajdziecie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące dbania o zęby dzieci. więcej >

Malowanki, ćwiczenia, filmy i inne materiały, które pomogą dzieciom przyswoić podstawowe informacje o dbaniu o jamę ustną oraz sprawią, że mycie zębów będzie dla niego zabawą, a nie przykrym obowiązkiem! więcej >

Dla mediówzobacz więcej
Infografika podsumowująca projekt

pobierz >

Informacja Prasowa o projekcie

pobierz >

Instytucje finansujące

WSPÓŁFINANSOWANIE KRAJOWE DLA PROJEKTU ZAPEWNIA MINISTER ZDROWIA
SSWIS Contribution Logo
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIE W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION