Komitet Sterujący

Komitet Sterujący jest organem wspierającym Partnerstwo w jego działaniu i pełni ogólny nadzór nad projektem. W jego skład wchodzą przedstawiciele władz Instytucji/Uczelni wchodzących w skład Partnerstwa. Każdy z Partnerów ma prawo desygnować do Komitetu jednego stałego przedstawiciela - wskazanego przez właściwego Rektora. Komitet Sterujący obraduje stacjonarnie nie rzadziej niż dwa razy w roku.

W pracach Komitetu Sterującego uczestniczy Menadżer Biura Projektu lub inna osoba wskazana na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez Uczelnię oraz Przewodniczący bądź wskazany przez niego inny członek Rady Programowej. Ponadto w posiedzeniach Komitetu Sterującego przewiduje się udział na prawach obserwatorów przedstawicieli Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Krajowej Instytucji Koordynującej (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego), Instytucji Pośredniczącej (Minister Zdrowia) oraz przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia.

Do kompetencji Komitetu Sterującego należy głównie podejmowanie strategicznych decyzji. Oznacza to, także kontrolę realizacji projektu na poziomie strategicznym, weryfikację zgodności projektu z przyjętymi wcześniej celami i utrzymanie założonych ram: zakresu, kosztów i terminów czasowych. Komitet Sterujący nadzoruje i opiniuje także działania realizowane przez Grupy Zadaniowe i podejmuje działania usprawniające na poziomie partnerstwa.

Skład Komitetu Sterującego

 

Komitet Sterujący:

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Przewodniczący Komitetu Sterującego Rektor prof. dr hab. Jacek Wysocki

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Kanclerz mgr Konrad Raczkowski - członek Komitetu Sterującego

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Zastępca Kanclerza mgr Małgorzata Rejnik - członek Komitetu Sterującego

Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Prorektor do spraw Współpracy z Zagranicą i Szkolenia Podyplomowego
prof. dr hab. Hanna Trębacz - członek Komitetu Sterującego

Gdański Uniwersytet Medyczny
Kierownik Katedry Biotechnologii Medycznej prof. dr hab. Jacek Bigda - członek Komitetu Sterującego

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Kierownik Zakładu Stomatologii Zachowawczej Przedklinicznej i Endodoncji Przedklinicznej prof. zwycz. dr hab. nauk med. Mariusz Lipski - członek Komitetu Sterującego

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu

Rektor dr Tomasz Halski

Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum

Pełnomocnik Rektora ds nauki i rozwoju prof. dr hab. Maciej Małecki

Sląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Prodziekan Wydziału Lekarskiego dr hab. Jacek Kasperski

 

 

 

 


 

 

ABC higieny jamy ustnej

Dla rodziców, a także opiekunów przedszkolnych i personelu medycznego stworzyliśmy specjalne materiały, które pomogą zainteresować dziecko higieną jamy ustnej. Zapoznaj się z nimi i zobacz, co robić, aby dbać o zdrowe uśmiechy najmłodszych. więcej >

Nasz blog to bogate źródło wiedzy na temat dbania o zęby dzieci i walki przeciw próchnicy. Tworzone przez specjalistów artykuły w rzetelny, ale przystępny sposób pozwolą na zapoznanie się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi prawidłowej higieny jamy ustnej najmłodszych. więcej >

Jak przełamać strach przed dentystą u dziecka? Jaka szczoteczka i pasta będzie najlepsza dla malucha? Czy zęby mleczne z próchnicą należy usuwać czy leczyć? - tu szybko znajdziecie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące dbania o zęby dzieci. więcej >

Malowanki, ćwiczenia, filmy i inne materiały, które pomogą dzieciom przyswoić podstawowe informacje o dbaniu o jamę ustną oraz sprawią, że mycie zębów będzie dla niego zabawą, a nie przykrym obowiązkiem! więcej >

Dla mediówzobacz więcej
Infografika podsumowująca projekt

pobierz >

Informacja Prasowa o projekcie

pobierz >

Instytucje finansujące

WSPÓŁFINANSOWANIE KRAJOWE DLA PROJEKTU ZAPEWNIA MINISTER ZDROWIA
SSWIS Contribution Logo
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIE W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION