Kontakt

Aby skontaktować się z odpowiednim partnerem, wybierz swoje województwo:

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu


ul. Katowicka 68
45-060 Opole
Tel.: 77 442 35 27; kom. 605111544
Fax: 77 442 35 25
e-mail: rekrutacjasppw@wsm.opole.pl

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Działa Nauki Innowacji i Zarządzania Projektami
ul. Fredry 10
61-701 Poznań
Tel.: 61 8546054
 

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Dział Nauki Innowacji i Zarządzania Projektami
ul. Fredry 10
61- 701Poznań
Tel.: 61 854 6054
 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Dział ds. Funduszy Europejskich

al. Racławickie 1
20-059 Lublin
Tel.: 81 448 52 97
Fax: 81 528 89 22
e-mail: rekrutacjasppw@umlub.pl

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Biuro ds Programów Europejskich PUM

ul. Rybacka 1
70-204 Szczecin
Tel.: 784 961 144
Fax: 91 480 07 29
e-mail: rekrutacjasppw@pum.edu.pl

Pracownia Stomatologii Dziecięcej

Instytut Stomatologii

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum

ul. Montelupich 4, 31-155 Kraków

e-mail: rekrutacjasppw@cm-uj.krakow.pl

Numer telefonu to 12 424 55 20 lub 12 424 55 55 w. 326.

Numer fax to 12 424 54 20.

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Biuro Projektów

ul. Żwirki i Wigury 61
02-091 Warszawa
Tel.: 22 5720 235  
e-mail: rekrutacjasppw@wum.edu.pl

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu

ul. Katowicka 68
45-060 Opole
Tel.: 77 442 35 27
Tel. kom. 603 662 204
Fax: 77 442 35 25
e-mail: rekrutacjasppw@wsm.opole.pl

Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Dział ds. Funduszy Europejskich

al. Racławickie 1
20-059 Lublin
Tel.: 81 448 52 97
Fax: 81 528 89 22
e-mail: rekrutacjasppw@umlub.pl

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Biuro Projektu SPPW

ul. Jana Kilińskiego 1
15-089 Białystok
Tel.: 85 748 56 50
Fax: 85 748 55 23
e-mail: rekrutacjasppw@umb.edu.pl

Gdański Uniwersytet Medyczny
Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. E. Orzeszkowej 18
80-208 Gdańsk
Tel.: 58 349 21 03
Fax: 58 349 21 31
e-mail: rekrutacjasppw@gumed.edu.pl

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Dział ds. Programów Międzynarodowych

ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
Tel.: 32 208 36 40
Fax: 32 208 35 77
e-mail: rekrutacjasppw@sum.edu.pl

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Dział Nauki Innowacji i Zarządzania Projektami
ul. Fredry 10
61-701 Poznań
Tel.: 61 8546054

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Biuro Projektu SPPW

ul. Jana Kilińskiego 1
15-089 Białystok
Tel.: 85 748 56 50
Fax: 85 748 55 23
e-mail: rekrutacjasppw@umb.edu.pl

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Dział Nauki Innowacji iZarządzania Projektami
ul. Fredry 10
61-701 Poznań
tel.: 61 854 6054
 

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Biuro ds Programów Europejskich PUM

ul. Rybacka 1
70-204 Szczecin
Tel.: 784 961 144
Fax: 91 480 07 29
e-mail: rekrutacjasppw@pum.edu.pl

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko
Adres e-mail
Temat wiadomości
Treść wiadomości
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

Instytucje finansujące

WSPÓŁFINANSOWANIE KRAJOWE DLA PROJEKTU ZAPEWNIA MINISTER ZDROWIA
SSWIS Contribution Logo
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIE W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION