Rada Programowa

Rada Programowa Projektu podejmuje decyzje kluczowe dla merytorycznej i technicznej realizacji projektu. Na jej czele stoi przedstawiciel Lidera.

Rada Programowa Projektu w zakresie wdrażania programu w szczególności:

 • koordynuje metodycznie działania merytoryczne w projekcie;
 • konsultuje koncepcje realizacji zadań projektu oraz zarządzania, przygotowania dokumentacji i sprawozdań, organizacji konferencji upowszechniających projekt oraz szkoleniach w ramach projektu;
 • naukowo i metodyczne przygotowuje i/lub konsultuje programy szkoleń i środków dydaktycznych;
 • konsultuje edukatorów i Beneficjentów,
 • opracowuje informacje, komunikaty, artykuły, referaty upowszechniające projekt,
 • współpracuje z partnerami i zatrudnionymi w projekcie,
 • realizuje zadania zlecone przez Menadżera Biura Projektu;
 • opiniuje dokumenty planistyczne przedkładane przez Menadżera Biura Projektu (BP);
 • zapewnia wsparcie merytoryczne dla Biura Projektu;
 • koordynuje i zatwierdza plany operacyjne Partnerstwa:
 • akceptuje powstawanie Grup Zadaniowych, które zostaną zainicjowane przez Partnerów w związku z realizacją projektu;
 • deleguje zadania Grupom Zadaniowym oraz rozlicza z efektów pracy;
 • w uzasadnionych przypadkach składa wniosek o rozwiązanie Grupy Zadaniowej;
 • pełni funkcję reprezentacyjną na zewnątrz przed grupą docelową programu.

Członkowie Rady Programowej

Przewodniczący: prof. dr hab. Maria Borysewicz-Lewicka
Kierownik Katedry Stomatologii Dziecięcej
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Sekretarz: dr Karolina Gerreth
Klinika Stomatologii Dziecięcej Katedra Stomat. Dziecięcej
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Członkowie:
prof. dr hab. Magdalena Wochna-Sobańska
Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

prof. dr hab. Jadwiga Jośko-Ochojska
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

prof. zw. dr hab. Zbigniew Woźniak
Instytut Socjologii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr n. ekon. Magdalena Szumska – ekspert w dziedzinie zarządzania jednostkami medycznymi i relacjami z pacjentami
 

 

ABC higieny jamy ustnej

Dla rodziców, a także opiekunów przedszkolnych i personelu medycznego stworzyliśmy specjalne materiały, które pomogą zainteresować dziecko higieną jamy ustnej. Zapoznaj się z nimi i zobacz, co robić, aby dbać o zdrowe uśmiechy najmłodszych. więcej >

Nasz blog to bogate źródło wiedzy na temat dbania o zęby dzieci i walki przeciw próchnicy. Tworzone przez specjalistów artykuły w rzetelny, ale przystępny sposób pozwolą na zapoznanie się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi prawidłowej higieny jamy ustnej najmłodszych. więcej >

Jak przełamać strach przed dentystą u dziecka? Jaka szczoteczka i pasta będzie najlepsza dla malucha? Czy zęby mleczne z próchnicą należy usuwać czy leczyć? - tu szybko znajdziecie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące dbania o zęby dzieci. więcej >

Malowanki, ćwiczenia, filmy i inne materiały, które pomogą dzieciom przyswoić podstawowe informacje o dbaniu o jamę ustną oraz sprawią, że mycie zębów będzie dla niego zabawą, a nie przykrym obowiązkiem! więcej >

Dla mediówzobacz więcej
Infografika podsumowująca projekt

pobierz >

Informacja Prasowa o projekcie

pobierz >

Instytucje finansujące

WSPÓŁFINANSOWANIE KRAJOWE DLA PROJEKTU ZAPEWNIA MINISTER ZDROWIA
SSWIS Contribution Logo
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIE W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION