Zalecenia w zakresie zapobiegania próchnicy u dzieci niepełnosprawnych

Przedstawiamy zalecenia dotyczące zapobiegania próchnicy u dzieci niepełnosprawnych, które powstały na podstawie badań klinicznych prowadzonych w ramach projektu Dzieciństwo bez próchnicy. Badania wykonano w okresie styczeń-marzec 2017 r. w dwóch dużych miastach Polski, jednym znajdującym się w zachodniej części kraju - Poznań (województwo wielkopolskie) oraz drugim w północno-wschodniej Polsce - Białystok (województwo podlaskie). Objęły one populację osób niepełnosprawnych i/lub z chorobami przewlekłymi, w wieku rozwojowym, uczęszczających do placówek nauczania i wychowania (przedszkola i szkoły), stowarzyszenia, a także znajdujących się na oddziale rehabilitacji. Podobnie badania kwestionariuszowe przeprowadzono w wymienionych instytucjach wśród rodziców/opiekunów oraz nauczycieli/wychowawców.

Opracowania zaleceń dokonała prof. dr hab. n. med. Maria Borysewicz-Lewicka oraz dr n. med. Karolina Gerreth. Rekomendacje obejmują charakterystykę stanu jamy ustnej osób niepełnosprawnych w oparciu o dane z piśmiennictwa i doświadczenie kliniczne, przyczyny złego stanu zdrowia jamy ustnej u pacjentów z niepełnosprawnością i rekomendacje działań profilaktycznych, które mają na celu poprawę sytuacji.

Plik dostępny jest tu oraz w zakładce ABC Higieny.

Aktualności
Szkolenie "Edukacja prozdrowotna rodziców i dzieci jako metoda przeciwdziałania chorobom jamy ustnej"

Bezpłatne szkolenie dla pielęgniarek, położnych i rodziców w Poznaniu. więcej >

Rola samorządów i władz w profilaktyce stomatologicznej

W czasopiśmie medycznym Stomatologia Współczesna, nr 3, maj-czerwiec 2016, ukazała się praca poglądowa pt. Działania populacyjne w zapobieganiu chorobie próchnicowej zębów autorstwa członkiń Rady Projektu Dzieciństwo bez próchnicy-prof. dr hab. n. med. Marii Borysewicz-Lewickiej oraz dr n. med. Karoliny Gerreth. więcej >

Królik Pampiś na Festynie Rodzinnym

W niedzielę, 29 maja przedstawiciele projektu Dzieciństwo bez próchnicy oraz SKN Stomatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu uczestniczyli w Festynie Zdrowotnym organizowanym przez Miasto Poznań i Caritas Archidiecezji Poznańskiej. więcej >

PASTY DO ZĘBÓW

Informacja o stosowanych w ramach projektu pastach do zębów. więcej >

Dzieciństwo bez próchnicy na konferencji w USA

Projekt “Dzieciństwo bez próchnicy” był promowany przez dr n. med. Karolinę Gerreth z Kliniki Stomatologii Dziecięcej Katedry Stomatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na międzynarodowej konferencji 23rd IADH Congress in conjunction with the SCDA 28th Annual Meeting. International Assiociation for Disability and Oral Health (IADH) więcej >

Konkurs plastyczny rozstrzygnięty;)

Konkurs plastyczny rozstrzygnięty:)Ministerstwo Zdrowia opublikowało listę zwycięskich przedszkoli więcej >

SZKOLENIA DLA PIELĘGNIAREK, POŁOŻNYCH, HIGIENISTEK SZKOLNYCH

Zapraszamy PIELĘGNIARKI i POŁOŻNE na bezpłatne szkolenia organizowane w ramach projektu "Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców". więcej >

Opieka stomatologiczna u dzieci tematem posiedzenia Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia

Opieka stomatologiczna u dzieci tematem posiedzenia Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia więcej >

Trwa nabór przedszkoli do udziału w programie "Dzieciństwo bez próchnicy"

więcej >

PREZENTACJE SZKOLENIOWE W RAMACH EDUKACJI POŚREDNIEJ

PREZENTACJE SZKOLENIOWE W RAMACH EDUKACJI POŚREDNIEJ więcej >

Instytucje finansujące

WSPÓŁFINANSOWANIE KRAJOWE DLA PROJEKTU ZAPEWNIA MINISTER ZDROWIA
SSWIS Contribution Logo
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIE W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION